Apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.